Skatt og MVA:​

Selskap og næringsbeskatning

Personbeskatning

Internasjonal arbeidsforhold & rapportering ved innleie/ansettelse av arbeidskraft innen EU.

Internprising, transaksjon med nærstående

Bistand til internprissetting av transaksjoner ihht OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Projects of limited duration in Norway:

Tax & compliance services Payroll accounting Preparation of Statutory Accounts for the activity in Norway Preparation of Norwegian corporate tax return Preparation of personal income tax returns for all employees

Begrenset skatteplikt

Skattefri omdanning

Kildeskatt (Withholding tax)

Tynn kapitalisering (Thin capitalisation)

Utflyttingsskatt ved avvikling

opphør av NOKUS-status, bistand ved inntektsfastsettelse.

Oslo regnskapssenter leverer komplette tjenester tilknyttet skatt og merverdiavgift. Vi etterkontrollerer avgiftsplikt, beregner ordinære skattemeldinger for selskapsskapsskatt, personbeskatning, merverdiavgift og tilbakegående avgiftsoppgjør.

Vi gir også bistand ved begrenset skatteplikt. Ved kildeskatt (Withholding tax), tynn kapitalisering etter rentebegrensingsregelen(Thin capitalisation) og ved utflyttinsskatt ved avvikling / opphør av NOKUS-status og bistand ved inntektsfastsettelse.

Vi gir også rådgivning innenfor internasjonale arbeidsforhold og rapportering ved innleie og ansettelse av arbeidstakere innen EU.

Vi kan bistå ved internprising og transaksjon med nærtstående samt ved prissetting av transaksjoner ihht OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterpries and Tax Administrations.

Kontakt oss

For en uforpliktende prat