Bedriftsøkonomisk rådgivning:​

Finansiell og operasjonell omstrukturering

Gransking, økonomisk utroskap privat og offentlig sektor

Verdivurdering, verdsettelse, prosjektanalyse.

Bistand ved valg av selskapsform

Stiftelse av selskap

Omdanning og omstrukturering (finansiell og operasjonell)

Skattefri omdanning

Fusjon / fisjon

Generasjonsskifte

Kapitalforhøyelse (emisjon)

Nedsettelse av kapital

Oslo regnskapssenter tilbyr bedriftsrådgivning til nyetablerte selskap, godt etablerte selskap og selskap under styrt avvikling eller konkurs. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen finansiell og operasjonell omstrukturering.
Vi kan også ta oss av granskning av økonomisk utroskap i privat og offentlig sektor samt verdivurdering, verdsettelse og prosjektanalyse.


Vi gir bistand ved valg av selskapsform, stiftelse av selskap, omdanning og omstrukturering av både finansiell og operasjoell art. Vi veileder i skattefri omdanning og gir veiledning og hjelp ved fusjon, fisjon, generasjonskifte, kaptialforhøyelse(emisjon), nedsettelse av kapital, transaksjonsrådgivning innen finans, skatt og avgift, internkontroll og regnskapsrådgivning.

Kontakt oss

For en uforpliktende prat